Skrze duši ke zdraví / Práce s myslí

 

Pomocí různých technik je možné se naučit zacházet se svými emocemi a vést klidný a vyrovnaný život. To často stačí k vymizení mnoha zdravotních potíží fyzických i psychických a k vytvoření harmonických vztahů s okolím. Pokud změníte své myšlení, změníte své chování. Změnou chování změníte biochemii svého těla. Navíc díky epigenetice víme, že právě myšlení dokáže ovlivnit i to, zda se projeví různé geny, že nejsme jejich oběťmi, což otevírá možnosti preventivního ovlivnění i některých onemocnění s genetickou zátěží (např. u lidí s pozitivním BRCA genem).


Naprostá většina onemocnění vzniká ze stresu. Ale co to vlastně stres je? Je to rozdíl mezi tím, co chci, cítím nebo si myslím, že musím dělat (nebo čím musím být), a skutečností. Jediná účinná terapie je usmířit vědomí se skutečností. Přijmout, co bylo, dostat se do souladu s tím, co je a nechat prostor tomu, co vzniknout má. V okamžiku, kdy toto zvládneme, držíme v rukou klíč ke skutečnému zdraví.

 

Techniky

 

  • různé metody relaxace a naladění se na své vnitřní JÁ
  • vizualizace

  • přerámování negativních zážitků

  • přeměnu negativních myšlenek na pozitivní

  • dechové techniky

  • a mnohé další


Pokud je ale kořen potíží uložen hluboko v podvědomí, výše uvedené metody často nestačí a je potřeba přidat některou, která umožní se k nim dostat a zpracovat je. Patří sem např. hypnóza či autohypnóza (lze se ji snadno naučit), meditace, různé poklepové techniky, kineziologie a jiné.
Podvědomí nás totiž ovlivňuje mnohem hlouběji než vědomá rozhodnutí – v tom je past tzv. pozitivního myšlení – můžeme myslet i jednat pozitivně, ale pokud to nesouhlasí s podvědomými programy, bude neúčinné.