O mně


Jmenuji se Helena Bartůšková, vystudovala jsem lékařskou fakultu a od promoce pracovala jako dětská lékařka. Vzhledem k tomu, že při své práci jsem se stále více setkávala s omezenými možnostmi klasické medicíny při léčbě opakovaných či chronických onemocnění, rozhodla jsem se rozšířit své vzdělání i o homeopatii, hypnózu a ajurvédu. Používám celostní přístup, který bere do úvahy člověka jako celek a neléčí pouze izolované onemocnění či orgán.

 

"Nemoc není ani krutost, ani trest, ale pouze a jenom oprava; nástroj, kterým si naše vlastní duše posloužila, aby poukázala na naše chyby, aby nás zadržela před většími omyly, které by nadělaly větší škody a aby nás zavedla na cestu pravdy a světla, ze které bychom nikdy neměli sejít."


Dr. E. Bach, autor Bachovy květové terapie


Výše uvedený citát dr. Bacha vyjadřuje můj současný postoj k nemoci a zdraví. Trvalo ovšem mnoho dlouhých let, než jsem se k tomuto pochopení dopracovala.

Lékařkou jsem chtěla být už od dětství. Pamatuji se, že už ve školce jsem říkala, že až budu velká, budu léčit dětičky. Proto pro mě bylo studium medicíny jasnou volbou a po promoci jsem si v souladu se svým přáním z dětství zvolila pediatrii. I když jsem tehdy přece jen trochu váhala mezi ní a psychiatrií. Tajemná zákoutí lidské duše mě začala hodně zajímat v průběhu studia, kdy jsem četla C. G. Junga a Stanislava Grofa.
Po promoci jsem působila na dětských odděleních Nemocnice na Bulovce a Thomayerovy nemocnice a na LSPP pro děti na Praze 8. Od roku 2005 jsem pracovala jako praktický lékař pro děti a dorost, zprvu jako zastupující lékař v ordinaci MUDr. Anny Novákové na Poliklinice Čumpelíkova, později jsem ordinaci převzala.
Ve svých lékařských začátcích jsem byla čistě klasickým lékařem, bez nějakých větších pochybností jsem věřila tomu, co jsem se naučila během studia a také později v nemocnici. Chronické nemoci jsem brala jako dané, metodami současné  medicíny převážně  pouze udržované v přijatelných mezích bez možnosti úplného uzdravení. Vzhledem k volbě oboru to byly naštěstí převážně nemoci bez vážnějšího dopadu na kvalitu života, různé alergie, ekzémy apod.  Proto jsem se smířila i s atopickým ekzémem u svých dětí, ke kterému se později přidaly i alergie. Svědomitě jsem jim dávala všechny předepsané léky a věřila, že pro ně dělám to nejlepší. Když se ale u nich po letech přes neustálou léčbu prostředky klasické medicíny rozvinulo astma, došlo mi, že je tady něco špatně. Došlo mi, že přece není normální, aby 4-leté děti užívaly denně několik léků a jejich stav se přesto postupně zhoršoval. Tehdy jsem naštěstí pro ně i pro sebe objevila homeopatii, která jim pomohla, zbavila je zdravotních problémů i klasických léků a stala se pro mě cestou pro další roky mého lékařského života.  Později k ní přibyla i hypnóza a různé relaxační techniky jakožto pomoc pro duši a nakonec  ajurvéda, 5000 let stará indická medicína, která k těm dvěma předchozím terapeutickým metodám přidává jednak něco hmotného, byliny, a nutnost zamyslet se nad svým způsobem života.
Zároveň s tím, jak se přede mnou rozvíjely až neuvěřitelné možnosti a výsledky těchto metod, se stále více dostavovaly pochybnosti o možnostech naší soudobé moderní medicíny. Jistě, v akutních život ohrožujících případech, úrazech, nutných chirurgických zákrocích je nezastupitelná, tam buďme vděčni za její stále lepší výsledky. Ale pokud jde o nemoci chronické nebo neustále se vracející, tam, ač je používána dle všech odborných doporučení, její možnosti selhávají.
Několik let jsem se snažila ve své ordinaci skloubit pediatrii s homeopatií a celostní medicínou až jsem si nakonec uvědomila, že to není možné. Aspoň ne v podmínkách, jak jsou u nás nastaveny a v tom, jak vnímám medicínu já. V průběhu těch let jsem zjistila, že je pro mě neudržitelné pracovat jako praktik pro děti (se vším co z toho jak odborně, tak legislativně vyplývá) a tudíž dodržovat postupy, které jsou sice lege artis, ale s mými poznatky leckdy neslučitelné. V roce 2015 jsem proto ukončila svou pediatrickou praxi a od 1.9.2015 jsem se rozhodla nadále se věnovat pouze celostní medicíně.Vzdělání


Po promoci jsem působila na dětských odděleních Nemocnice na Bulovce a Thomayerovy nemocnice a na LSPP pro děti na Praze 8. Od roku 2005 jsem pracovala jako zastupující lékař v ordinaci MUDr. Anny Novákové na Poliklinice Čumpelíkova. V období od 06/2008 - 08/2015 jsem byla soukromým PLDD tamtéž. Od 09/2015 pracuji pouze ve své soukromé Celostní ordinaci na Proseku (viz. kontakty).


 • 1997
  promoce na 1.LF UK v Praze
 • 2000  
  atestace pediatrie I.stupně
 • 2005 
  specializovaná způsobilost praktický lékař pro děti a dorost
 • 2004 - dosud  
  studium homeopatie (2006  mezinárodní diplom CEDH)
 • 2010 
  ukončení studia hypnoterapie dle Ericksona (certifikát NGH)
 • 2013 - dosud
  studium ajurvédy

 


Přednášková činnost

 

 • pravidelné příspěvky na Homeopatických kongresech
 • přednášky pro veřejnost
 • lektorská činnost pro Akademii klasické homeopatieDiplomy a certifikáty