Těhotenství a zdraví dětí / Očkování

 

Očkování neposkytuji, nabízím pouze konzultace. Vycházím přitom z 10 let praxe, ve které očkování patřilo k mým povinnostem. Nabízím možnost sestavení vhodného individuálního očkovacího plánu, mám zkušenosti s různými očkovacími schématy a odklady do vyššího věku. Nicméně je nutné si uvědomit, že proti některým infekčním onemocněním je očkování stále dle zákona povinné. Součástí konzultace je doporučení vhodné prevence nežádoucích účinků nebo detoxikace.

 

Zamyšlení


Ohledně očkování se v poslední době rozhořela debata - tedy spíše monology dvou táborů s protichůdnými názory, které se drží jen svého úhlu pohledu. Jenže nic přece není jen černé nebo bílé, jako ve všem, i v očkování, podle mě platí zlatá střední cesta. Není pravda, že očkování žádný význam nemá, jak tvrdí jeho odpůrci. Na příkladu očkování proti hemofilům je vidět, že účinné je. Invazivní hemofilové infekce, které byly velkým strašákem, když jsem s pediatrií začínala, už se prakticky nevyskytují. Na druhou stranu se vyskytují po očkování komplikace, které zase odmítají připustit lékaři a vakcinologové.


Z mého pohledu je ale očkování jen zástupný problém. Stejně jako nepřichází náhodně nemoci, nebývají náhodné ani komplikace po očkování - objevují se tehdy, když jsme připraveni přijmout jejich poselství a vydat se  jinou cestou. Důležité je vymanit se z role oběti a začít hledat. Když věříme, že nemoci nás jen vrací na správnou cestu, ze které jsme sešli, můžeme se jich přestat bát. A to je nesmírně osvobozující. Neočkovat své děti  může ten, kdo tomuto věří. Je pak připraven nést riziko případného onemocnění bez toho, že by obviňoval sebe či někoho jiného. Kdo ale neočkuje, protože se bojí nežádoucích účinků, tak velmi pravděpodobně v případě onemocnění dítěte důsledek svého rozhodnutí neunese.
Více najdete v sekci Články a literatura zde a v Blogu v příspěvku zde .


Před očkováním


Dítě má  být před očkováním zdravé, aby se minimalizovalo riziko vedlejších účinků. Po očkování je třeba se vyvarovat větší fyzické námahy. Naprosto nevhodný je sportovní trénink.


Po každém očkování se může dostavit nežádoucí reakce buď  bezprostředně po očkování ve formě akutní alergické reakce (proto je důležité zůstat 30 minut po očkování v čekárně), nebo do 24-48 hodin, kdy může dojít k celkovým (horečka, únava ad.) nebo místním příznakům (otok, bolest, zarudnutí ad.). Tyto reakce mohou být u někoho i poměrně intenzivní.


Proto doporučuji podávat preventivně před očkováním homeopatika (viz. Užitečné informace zde ), která  mohou tyto reakce zmírnit nebo jim i zcela zabránit.