Homeopatie a ájurvéda / Ájurvéda

 

Ájurvédská poradna je určena převážně pro dospělé, kteří se chtějí aktivně podílet na svém uzdravení. Nutnost úpravy životního stylu se obtížně používá u větších dětí a dospívajících, kterým ke změně chybí vnitřní motivace. Dá se s ní však velice dobře začít od novorozeneckého věku nebo v prvních letech života, kdy její začlenění je přirozené. Její význam je převážně preventivní v pravém slova smyslu - díky jejím principům bude vaše tělo i duše v rovnováze, což je jediná skutečná prevence jakéhokoliv onemocnění.

 

Něco o ájurvédě


Ajurvéda je považována za nejstarší dochovaný léčebný systém. Její název pochází ze spojení dvou sanskrtských slov ájuh (život) a véda (vědění, poznání).  Je to vlastně mnohem více než léčebný systém ? spojuje v sobě nejen léčbu, ale i životní styl, psychologii, filozofii, spiritualitu a mnoho dalšího. Jejím cílem je nejen uzdravování, ale hlavně prevence, zajištění kvalitního života a dosažení dlouhověkosti v nejlepším možném zdravotním stavu. Vychází z toho, že příčinou jakékoliv nemoci je nějaká forma nerovnováhy a umí zasáhnout už v tomto okamžiku. Právě v tom se liší od západní medicíny, kde pro lékaře musíte být napřed nemocní, aby vás mohl léčit. Pro ájurvédského terapeuta není jasně diagnostikovaná nemoc podmínkou - pokud cítíte, že něco není v pořádku navzdory negativním výsledkům lékařských vyšetření, může vám pomoci nerovnováhu najít a odstranit její příčinu dříve než dojde k onemocnění.
Základem terapie je změna životního stylu, úprava denního režimu a stravování, důležité je žít v souladu s vlastní konstitucí, denní a roční dobou i aktuálním vlivem prostředí. Využívá také bylinnou léčbu, detoxikaci, masáže, cvičení i duchovní techniky. Úkolem terapeuta je pomoci nemocnému, aby byl schopen žít v souladu s léčivým proudem přírody, jeho role je tedy pomocná, hlavní úloha náleží tomu, kdo se chce uzdravit.
Ájurvéda je navíc dosti benevolentní - doporučené zásady stačí dodržovat cca z 80%, navíc využívá prostředky, které umožňují zmírňovat některé prohřešky proti daným doporučením. Nejde tedy o dogmatické dodržování doporučených změn, jakýkoliv fanatismus je v příkrém rozporu s duchem ájurvédy.  Je učením zlaté střední cesty - cílem je volné myšlení, oproštění se od různých teorií a poddání se proudu života.


Konstituční typy podle ájurvédy


Doporučení vychází z určení základní konstituce (prakrti) a následně jejího udržování v rovnováze pomocí stravování a životního stylu. Prakrti je kombinací tří tzv. dóš - váty, pitty a kaphy. Je neměnná, vzniká v okamžiku početí. Pokud aktuální stav dóš odpovídá prakrti, je člověk zdráv. To je však spíše výjimečné, dóši jsou neustále vychylovány např. působením okolního prostředí, stravou, naší aktivitou apod.  Konstituce se dá zjistit pomocí dotazníku, ale tato metoda není přesná - ne vždy se dokážeme ohodnotit objektivně. Jediné spolehlivé určení prakrti umožňuje pulzová diagnostika, která zároveň stanoví i aktuální stav dóš.
Všichni máme ve své konstituci obsaženy všechny tři dóši, ale obvykle jedna nebo dvě dominují. Lidí s výraznou převahou jedné dóši není mnoho, u většiny hraje důležitou úlohu i dóša druhá, jen o něco méně vyjádřená. Existuje 10 možných konstitucí - buď s převahou jedné dóši - váta, pitta nebo kapha, nebo typy smíšené: váta - pitta a pitta - váta, váta - kapha a kapha - váta, pitta - kapha a kapha - pitta a konečně vzácný typ s vyváženými všemi třemi dóšami: váta - pitta - kapha.


Přirozené hubnutí


Díky individuálnímu přístupu vám ájurvéda může pomoci s dosažením ideální váhy. Jen je potřeba si ujasnit, co to ideální váha je. Není to taková váha, kterou nám stanoví tabulky, BMI, lékaři či výživoví poradci nebo taková, které jsme se rozhodli dosáhnout. Je to váha, která odpovídá právě našemu individuálnímu typu a jediný, kdo ji může stanovit, je vnitřní moudrost našeho těla. Je to taková váha, při které se cítíme dobře po všech stránkách, nejen fyzicky, ale i mentálně.
Je důležité uvědomit si své možnosti a svou konstituci a naučit se s ní být v souladu. A právě to je díky ájurvédě možné. Tím, že pochopíte, jaký jste typ, naučíte se přiměřeně tomu stravovat, sportovat a dodržovat určitou životosprávu, umožníte svému tělu začít přirozeně odbourávat nadbytečné kilogramy.
Hubnutí podle ájurvédy se podstatně liší od rad výživových poradců, kteří vychází převážně z chemického složení potravy a řeší kalorie, bílkoviny, sacharidy, tuky. Není to jednorázová dieta, při které se budete omezovat a v okamžiku, kdy s ní skončíte, zase začnete znovu nabírat. Je to nalezení a přijetí takového stravování a způsobu života, který je pro vás vhodný, přirozený, trvale přijatelný, při kterém se cítíte dobře a hlavně se při něm zlepšuje váš celkový zdravotní stav. Zjistíte, že není důležité jen to, co jíte, ale také kdy, kde a jak to jíte. Hlavní přitom je měnit navyklé stereotypy pomalu, ale trvale. Ten kdo změní razantně více věcí najednou, u nich málokdy vydrží. Proto je třeba začít od něčeho, co je jednoduché a přijatelné a postupně přidávat další principy.
Důležité je ale hledat i příčinu nadváhy na mentální úrovni, což je možné s využitím např. hypnózy či různých jiných technik.