Homeopatie a ájurvéda / Homeopatie

 

Homeopatická poradna je určena pro děti i dospělé, nabízím jak akutní homeopatickou terapii např. při úrazech, akutních infekčních onemocněních, žárlivosti dětí při narození sourozence apod., tak i léčení hlubší - celostní, při nejrůznějších chronických onemocněních, opakujících se infekcích, dlouhodobé psychické zátěži spojené např. s nespavostí, úzkostí, fobiemi... Základem úspěšného vyléčení (nejen v homeopatii) je vždy aktivní účast daného člověka při léčbě, jeho schopnosti hledat hlubší kořen nemoci - tak aby se z "ne-mocného" stal "mocným" - aby se naučil sám zodpovídat za svůj život.

 

Něco o homeopatii


Je to název léčebné metody, vzniklý spojením dvou řeckých slov homeo (podobný) a pathos (nemoc). Jedná se o způsob léčení, který je založen na zásadě, že "podobné se léčí podobným". Podáním homeopatického léku se stimuluje vlastní samoléčící schopnost organismu. Homeopatie náleží k nejjemnějším a zároveň nejhlubším formám terapeutického působení, která na základě individuálního přístupu léčí nemoci často současnou medicínou jen obtížně řešitelné. Podle údajů WHO (Světové zdravotnické orgazace) je homeopatie druhou nejrozšířenější metodou léčby co do počtu pacientů, a to za tradiční čínskou a indickou medicínou. Homeopatie je více než 200 let stará metoda, kterou objevil a praktikoval německý lékař Samuel Hahnemann. Narodil se v Míšni v Německu, studoval na univerzitě v Lipsku a ve Vídni. Působil pak jako homeopat v Německu a pak ve Francii až do své smrti.


Existuje více než 3000 homeopatických léků. Jsou vyráběny z prvků, minerálů, rostlin, živočichů ad. Původní látka je mnohonásobně zředěna, čímž jsou odstraněny veškeré toxické účinky použitých látek. Proto homeopatie s úspěchem při léčbě využívá i některé původně velmi jedovaté látky (arsenik, rtuť, rulík apod.). Homeopatika musí být vybrána individuálně, takže na stejnou nemoc mohou různí lidé dostat jiný lék. To je úskalí homeopatie, protože v některých případech může být volba léku obtížná a ne vždy se hned napoprvé podaří vybrat ten správný lék. V tom případě lék nezabere, ale ani neuškodí - jeho účinek je nulový. Takže ani při náhodném požití třeba i celé tuby granulí nehrozí žádné nebezpečí. Pokud je však lék vybrán správně, působí často v akutních stavech jeho podání jako zázrak... potíže ustupují někdy velice rychle. V chronických případech však tak rychlý efekt není, léčba může trvat i několik měsíců či let (to v případě roky trvajících obtíží).

"Homeopatie vyléčí vyšší procento případů, než jakákoliv jiná léčba."

 

Mahatma Gandhi


Možnosti homeopatie

 

Aby homeopatie dokázala pomoci je potřeba existence alespoň minimálních obranných sil organismu. Při jejich úplném vyčerpání homeopatie nefunguje. Onemocnění musí být ještě léčebně ovlivnitelné. Při zničení orgánu (např. slinivky při diabetu s nulovou produkcí inzulínu) či jiných nevratných změnách lze využít homeopatie jen jako léčby doplňkové - zmírňuje vedlejší příznaky, stabilizuje oragnismus - nemůže však onemocnění vyléčit. Konečně musí také existovat lék, jenž odpovídá obrazu nemoci u daného člověka.


Příprava na vyšetření

 

  • Je-li  to možné, podrobně si přečtěte a dle svého nejlepšího uvážení vyplňte níže uvedený dotazník. Pokud na některé otázky nechcete odpovídat, můžete je vynechat a pokud to bude nutné, vrátíme s k nim později. Je také dobré připravit si časovou tabulku, kam vypište jednotlivě vážnější nemoci, traumatické a jiné zásadní události, které jste dosud prožili. Důležité mohou být zejména ty, ke kterým došlo v období asi tak rok až dva před tím, než se objevily potíže, s kterými přicházíte do ordinace. Uvědomte si, že původ nemoci může sahat i do raného dětství, významnou roli mohou hrát okolnosti porodu a průběh prenatálního období. Obecně důležité je zejména to, co je neobvyklé pro danou situaci.
  • Připravte se prosím, že úvodní konzultace bude trvat 1-2 hodiny. Aby mohl být vybrán správný lék (nebo kombinaci léků) , který je svým účinkem projevům Vaší nemoci nejbližší a tudíž v léčbě nejúčinnější, je třeba se ptát i na věci,  které zdánlivě s nemocí nesouvisí. Lék působí komplexně, proto jsou důležité údaje o celém organismu. Lék neléčí nemoc, ale nemocného člověka. Nepůsobí proti škodlivým vlivům, ale posiluje organismus tak, aby se s nimi vypořádal vlastními silami.


Homeopatický dotazník si vytiskněte a vyplňte po stažení zde  .


Jak homeopatika užívat


Nejčastěji se homeopatika užívají ve formě granulí či tablet, ale existují i kapky.
Dávkování může být různé - i několikrát denně, 1x týdně, 1x měsíčně a někdy postačí jen jedna jediná dávka.


Léky se podávají ústy, pod jazyk, důležité je, aby zůstaly v ústech co nejdéle - cucají se, nepolykají se. Kojencům se granule rozpustí v malém množství převařené vychladlé vody a po protřepání se podávají plastovou lžičkou nebo stříkačkou. V akutních stavech se podávají často, někdy i po 15 minutách do ústupu obtíží - tehdy je vhodné rozpustit 10 granulí ve 100 ml vody a podávat lžičkou nebo popíjet po douškách (opět je vhodné před každou dávkou důkladně protřepat).
Při užívání homeopatik je důležité, aby byla ústa čistá, zbavená všech zbytků potravy, zubní pasty apod. Měly by se tedy podávat 20-30 minut před jídlem či po jídle nebo alespoň důkladně vypláchnout ústa čistou vodou.


Homeopatika by neměla být skladována v blízkosti mobilu, mikrovlnné trouby, televize apod. (otázka však je, co s nimi dělají všudypřítoné wi-fi sítě). Každopádně je nevhodné nosit je třeba celý den v kabelce společně s mobilem či je mít položené u počítače. Škodí jim také kafr a těkavé látky (éter, parfémy), které mohou granule naimpregnovat a změnit tak jejich strukturu.


Používají se v různých ředěních označovaných nejčastěji jako CH (znamená počet ředění příslušné látky). Běžně dostupné jsou u nás 5CH, 9CH, 15CH a 30CH. Při léčbě je důležité dodržovat doporučené ředění a nezaměňovat je - některá homeopatika mají v různých ředěních opačné účinky.