Obezita nejen u dětí pohledem celostní medicíny

 

Počet nejen dospělých, ale i dětí s nadváhou a obezitou stále narůstá. Kde leží příčina tohoto problému? Kde jinde než v rodině. Sami dospělí jsou velmi často zmateni protichůdnými informacemi o správné výživě, mají spoustu špatných návyků, které pak přenáší i na své děti. Problém nadváhy je ale mnohem širší než špatný jídelníček a nedostatek pohybu, ve kterém vidí problém lékaři a výživoví poradci. Celostní medicína chápe lidské tělo v širších souvislostech a tímto způsobem řeší i problém dětské obezity. Ke každému přistupuje jako k individuu a hledá ideální a dlouhodobé řešení problému.


MUDr. Helena Bartůšková se skoro 20 let věnuje dětskému lékařství a mnoho let metodám celostní medicíny. Stává se partnerem rodičů a v rámci konzultací pomáhá řešit akutní i chronické problémy, výživu dětí i dospělých a také problematiku nejen dětské obezity. Celostní medicína je účinným přístupem k pohledu na zdraví, jelikož neřeší jeden problém izolovaně, nýbrž s ohledem na další okolnosti, včetně psychiky a vlivů prostředí.


 Příčiny obezity


Jistě si kladete otázku, jaké jsou příčiny obezity. Z pohledu celostní medicíny se jedná o propojenou síť problémů, které se navenek projeví právě tloustnutím. Hlavní uváděnou příčinou nadváhy je nevyvážený jídelníček v kombinaci s nedostatkem pohybu, což vede k tomu, že příjem energie zdaleka přesahuje její výdej. Ale proč tomu tak není u každého? Všichni určitě známe ve svém okolí lidi, kteří mohou jíst prakticky bez omezení, ani se moc nehýbou a přesto nepřiberou, ba naopak mají výraznou podváhu. A jiné, kteří si jídlo hlídají, počítají každou kalorii, cvičí, a přesto výsledky neodpovídají očekáváním. Proč najednou neplatí ona rovnice příjem/výdej? Protože zde vstupuje do hry jednak vrozená tělesná konstituce, kterou můžeme ovlivnit v jen velice omezené míře, jednak metabolismus, který už se ale do jisté míry ovlivnit dá. Na to teprve navazují další faktory, mezi nimiž zásadní roli hraje psychická pohoda.


Individuální přístup při řešení nadváhy u dětí


Začněme tím, že si ujasníme pojem ideální váha z pohledu celostní medicíny. Není to taková váha, kterou nám stanoví tabulky, BMI, lékaři či výživoví poradci. Je to váha, která odpovídá právě našemu individuálnímu typu a jediný, kdo ji může stanovit, je vnitřní moudrost našeho těla. Je to taková váha, při které se cítíme dobře po všech stránkách, nejen fyzicky, ale i mentálně.
Při řešení problémů s dětskou obezitou je třeba přistupovat ke každému dítěti individuálně. V první řadě je potřeba si uvědomit, jaký typ naše dítě je. Zda nepatří mezi ty přirozeně statnější typy lidí, ke kterým mírná (zde je namístě zdůraznit slovo mírná) nadváha nepatří. Pokud tomu tak není a váha je vyšší až vysoká, je potřeba změnit životní styl - a to většinou nejen dítěte, ale celé rodiny. Znalost základů správné výživy dětí je základním pilířem a ruku v ruce se změnou stravování je nutné zabezpečit dítěti dostatečné množství jemu příjemného pohybu. Díky možnosti využití principů tradiční indické medicíny ájurvédy, homeopatie, u starších dětí i hypnózy či jiné metody práce s duší je možné najít řešení na míru pro konkrétní dítě. Vždy je potřeba neléčit izolovaně dítě, ale vnímat problém v kontextu celé rodiny.
Je ale důležité si uvědomit, že snaha o snížení hmotnosti dítěte nás nesmí zcela pohltit na úkor všeho ostatního. Pokud se mnoho let rodiče soustředí jen na to, aby dítě zhublo, často se v pubertě problém nadváhy změní v mnohem horší problém mentální anorexie. Dítě je třeba vnímat jako osobnost se všemi pozitivními i méně vítanými aspekty.

Zdravotní stav dítěte konzultujte v případě potřeby s pediatrem.

 

Základy správné výživy dětí


Obezitě u dětí lze preventivně předcházet dodržováním základů správné výživy a hlavně správných jídelních návyků. Zde se někdy chybuje už u kojenců – mnoho matek si navykne řešit jakýkoliv projev nepohody dítěte kojením, takže už v tomto věku vzniká u dítěte vzorec: necítím se dobře = dostanu najíst. Toto časté krmení pak navíc naruší trávení a dostaví se začarovaný kruh kolik, ublinkávání a průjmů, často řešených dalším nakojením. Rovněž někteří pediatři přispívají svým dílem - zúzkostňují matky tím, že dítě údajně málo přibírá. Ono je sice drobnější, ale přitom zcela odpovídá svému tělesnému typu. Jenže žijeme v době tabulek – co neodpovídá tabulkovému průměru je špatně. A matky začínají jídlu dítěte přikládat nepřiměřený význam, často mu začnou nabízet jídlo v krátkých časových intervalech, jen aby dosáhlo kýžené tabulkové váhy. U některých dětí se to vyvine k odmítání jídla či extrémní vybíravosti, u jiných to vyústí v nadváhu. Je třeba si uvědomit, že jídlo je jednou z mála možností, kde dítě může získat nad rodiči snadno „navrch“. Pokud dítě vycítí, jak moc rodičům na jídle záleží, stává se jídlo snadno prostředkem bojů o moc.

Základem proto musí být přirozené stravovací návyky. Jí se pravidelně, v klidu, na místě tomu vyhrazeném. V závislosti na věku je třeba zvolit správnou skladbu a množství jídla, zde je navíc třeba přihlédnout k individualitě každého dítěte. Pravidelně neznamená nutně 5-6x denně, jak se vesměs všude uvádí, je mnoho dětí, kterým vyhovuje menší frekvence kvalitně vyvážených jídel.

Je dobré od nejútlejšího věku respektovat některé nevysvětlitelné averze k některým třeba i zdravým potravinám. Děti, dokud je dospělí nezkazí domněle správnými poučkami a nezdravými dobrotami, dokážou naslouchat svému tělu a vnímat, že některá potravina pro ně není, často třeba jen přechodně, vhodná. Ale to je možné jen tehdy, pokud je dítěti nabízena pestrá strava a to opakovaně, děti bývají konzervativní a musí často některou potravinu dostat několikrát, než je přijmou. Teprve při urputném opakovaném odmítnutí ji načas z nabídky vyřadíme.

Nejen dětský jídelníček má být pestrý, bohatý na ovoce, zeleninu, luštěniny, ořechy, semínka a obilniny. Maso je vhodné, ale není bezpodmínečně nutné, což je vidět u dětí vyrůstajících zcela zdravě ve vegetariánských rodinách. Kapitola sama pro sebe, která přesahuje možnosti tohoto článku, jsou mléčné výrobky. Jen stručně – i zde je třeba respektovat konkrétní dítě, jsou děti, kterým neprospívají, ale naopak mnoho dětí je tráví zcela bez potíží a má z nich prospěch. Ostatně na tomto principu je založena celostní medicína, která vnímá konkrétního člověka s jeho silnými a slabými stránkami, a nikdy nestaví na obecných doporučeních platných pro všechny. Což je sice jednoduché, ale většinou neúčinné a často i nevhodné.

Samozřejmostí je střídmost v konzumaci jednoduchých cukrů a sladkostí, které se na vzniku dětské obezity podílí zásadním způsobem. Sladkost či slazený nápoj by měl být v jídelníčku obsažen v minimálním množství, totéž platí o tučných pokrmech, fast foodovém stravování, smažených lupíncích apod. Na druhou stranu není vhodné tyto potraviny tabuizovat, protože jak známo, zakázané ovoce nejlépe chutná. A zde je hlavně důležitý příklad dospělých – pokud sami budou tyto potraviny ve velkém konzumovat a dítě přesvědčovat o jejich škodlivosti, s velkým úspěchem se asi nesetkají.

Ideální je jíst stravu čerstvou, minimalizovat tu průmyslově zpracovanou. Každé jídlo v sobě obsahuje nejen chemicky definované složky (sacharidy, tuky, bílkoviny, vitamíny, minerály), ale také svou energii – pránu. Mnoho prány v sobě má např. čerstvě utržené ovoce a zelenina, ale také s láskou uvařené čerstvé jídlo. Skladováním, ohříváním, mražením apod. její množství prudce klesá, takže často konzumujeme dle našich západních měřítek sice nutričně vzorně vyvážené, ale z hlediska energie naprosto mrtvé jídlo. Jistě není náhoda, že národy s nejdelší délkou kvalitního života nikdy nekonzumují ohřívaná stará jídla. A čím my krmíme své děti? Pokud mají tu smůlu, že nejsou kojené, dostávají výživově kvalitní, leč neživé sušené umělé mléko… Jen co trochu povyrostou, dostávají různé „skleničky“ s příkrmy – opět sice z kvalitních surovin, často v bio kvalitě, ale z hlediska celostního opět bez většího přínosu pro zdraví. Toto je často ještě umocněno jejich ohřátím v mikrovlnné troubě. Žijeme v rychlé době, kdo by denně vařil, když máme zázraky v podobě konzervovaných potravin ve skvělé kvalitě, které nám šetří čas… Nejsou výjimkou děti, které „normální“ jídlo ochutnají třeba až ve dvou letech. Na druhou stranu, není dobré být fanatik, jsou případy, kdy jiná možnost ani není nebo by byla obtížně proveditelná anebo se nám prostě někdy nechce. Pokud jsou to menšinové případy, tělo nám je jistě odpustí.

Dalším dílkem do mozaiky špatných návyků je nejen to, co jíme, ale i jak a kde to jíme. Stále více ve stoje, ve spěchu, za chůze. A pokud už si k tomu sedneme, tak si k tomu aspoň přečteme noviny, knihu, zprávy na mobilu, sledujeme televizi... To vše děti nasávají jako houby. Je stále více těch, které si k jídlu ani nesednou, ale rodiče je s jídlem honí a během hry, hraní na tabletu apod., je krmí. Mezi hlavními jídly spořádají množství pochutin. Rodiče se sice stále více snaží vybírat ty zdravější, ale jsou prostě navíc a děti se jimi učí zahánět nudu – nudím se, dostanu něco na zub. Ale protože to snědí jen tak rychle mimochodem, nemůže je to ani uspokojit a za chvíli se opět po něčem shánějí. Dítě by mělo vědět, že nemusí sníst vše, ale že další jídlo bude až za nějakou dobu a mezi jídly se nejí. Pokud bude mít hlad, bude to muset vydržet. Na nějaké dobroty má jistě právo, ale mělo by to být v rámci jednoho jídla.

Samozřejmostí by měl být dostatek pohybu – ale opět vykonávaného s radostí. Pokud se zaťatými zuby uběhneme několik km, jen abychom zhubli, svému tělu neprospějeme, dostáváme ho do stresu, při kterém nemá čas na správné trávení. Děti je potřeba od malička podporovat v jejich pohybových aktivitách, samy si většinou dokážou vybrat pro sebe ty pravé. A ty od přírody pohodlnější podporovat svým vlastním příkladem.


Několik tipů pro zdravé stravování


V oblasti stravování stále panují nejrůznější kontroverze, přičemž každý stravovací systém považuje právě ten svůj model za jediný správný. Z hlediska celostní medicíny to tak ale být nemůže. Každý je jiný, někomu prospívá ve stravě to, co jinému může naopak dosti uškodit. Příkladem budiž nyní hojně propagovaná raw (syrová) strava – někteří lidé na ní jen kvetou a mají pocit, že to je jediná možná zdraví prospěšná strava. Pokud pro ni získají některé nešťastníky zcela jiného fyzického typu, končívá to pro ně dosti nepříjemnými zdravotními problémy – kromě různých obtíží při trávení se u nich nejednou objeví potravinové alergie na ty úžasné čerstvé potraviny – inu tělo je naštěstí někdy chytřejší než naše hlava.


- Jezte v klidném prostředí, nikdy nejezte, když jste rozrušeni 


Pokud jíte ve stresu, tělo nedokáže sebelepší jídlo řádně strávit – ve stresovém režimu je připraveno „k boji či útěku“, rozhodně ne k trávení potravy. Pokud jste se právě na někoho naštvali, raději jídlo o chvíli odložte a dopřejte si něco, co vás uklidní.


- K jídlu si sedněte a soustřeďte se jen na něj – když jíte, jezte a nedělejte nic jiného


Díky jídlu celé naše tělo funguje, obnovuje se – zaslouží si, abyste ho jedli s vděčností a vychutnali si ho.


- Vyhýbejte se pokud možno studeným nápojům a jídlu


K trávení je potřeba teplo, však ajurvéda nadarmo nepoužívá termín „trávicí oheň“ – také by vás nenapadlo do rozdělaného ohně nalít kýbl ledové vody. Ale svému tělu to mnoho lidí dělá…


- Jezte pravidelně a nejezte mezi jídly


Pravidelně neznamená nutně 6x denně. Mnoha lidem, včetně dětí, může mnohem více vyhovovat dobře vyvážené kvalitní jídlo třeba jen 3x denně. Pokud jíte pravidelně ve stejnou dobu, vaše tělo si to pamatuje a je připraveno jídlo ideálně strávit. Jezením (i jen zobáním) mezi těmito jídly tuto vnitřní inteligenci těla narušujete. Počkejte, až bude jedno jídlo stráveno, než si dáte další. Ideální intervaly jsou 2-4 hodiny pro lehká jídla, 4-6 hodin pro větší jídla (hlavně pokud obsahují maso, vejce).


- Jezte kvalitní, pokud možno co nejčerstvější potraviny z oblasti, ve které žijete


Ale když už někdy sníte něco nezdravého, co máte rádi, tak to snězte s chutí. Leckdy vám více prospěje třeba hamburger snězený vědomě a s chutí než něco zdravého, co vám nechutná a jíte to jen proto, že je to zdravé. Ale nemělo by to být pravidlem, hledejte si to, co je zdravé a zároveň vám chutná.


- Neřešte problémy jídlem


Jídlo problémy stejně nevyřeší a narůstající váha se sama stane dalším problémem. Hledejte hlubší příčinu, která vede k přejídání. Někteří lidé na to dokážou přijít sami s pomocí autohypnózy či jiné techniky, jiní potřebují pomoc terapeuta. Můžete začít tím, že se budete mít rádi a přijímat se i s pár kily navíc.


- Když máte problémy s obezitou, hledejte takový systém hubnutí, který je ideální právě pro vás


Neexistuje jedna jediná správná dieta. Jediný způsob jak zhubnout trvale je ten, najít si způsob stravování vhodný pro váš tělesný typ a které vám po všech stránkách vyhovuje - to vám nejen pomůže zhubnout, ale je pro vás trvale přijatelný. Nárazové diety vedou k jo-jo efektu, který je pro tělo mnohem škodlivější, než mírná nadváha. Zde má své místo třeba právě ajurvéda, která pomáhá zlepšit trávení a dokáže sestavit jídelníček individuálně pro každého. Ale všespasitelná není – ukáže vám jen cestu, jestli se po ní vydáte, bude záležet jen na vás.


Závěrem


Stravování podle výše uvedených principů by mělo platit pro všechny, nejen pro ty, kteří bojují s několika až hodně kilogramy navíc. To, že někdo i přes nezdravou stravu má přiměřenou váhu, neznamená, že hříchy v podobě špatného jídelníčku se neodrazí někde jinde a možná v závažnější podobě. Neměli bychom se upínat ani tak k nějakému magickému číslu na váze, kterého bychom chtěli u sebe nebo u svého dítěte dosáhnout, jako spíše k tomu, abychom jedli zdravě, dostatečně se hýbali a žili v harmonii se sebou i s okolím.Článek vyšel na serveru www.spektrumzdravi.cz