Konec deprese: Zahoďte antidepresiva, přichází homeopatie

 

Víc a víc lékařů dává šanci homeopatikům. Ukazuje se, že zabírají i na psychické poruchy. Jak?

 

Foto: Thinkstock


Na Heleně Bartůškové mě zaujalo jednak to, že je lékařka, konkrétně pediatrička, což vždycky působí tak nějak důvěryhodněji, než když si povídáte s 'obyčejným laikem', a pak také to, že ji homeopatie zajímá natolik, že se 'zbavila' své ordinace pediatra a odešla se jí věnovat naplno.
 
Ve své praxi kombinuje znalosti lékařky, se znalostmi zkušeného homeopata a navíc ještě dělá hypnózu. Protože jsem v poslední době četla několik zmínek o tom, že homeopatie kromě běžných chorob funguje i na psychické problémy od depresí až přes fóbie, zeptala jsem se doktorky Bartůškové mimo jiné i na to...

 

Můžete v několika větách shrnout, na jakém principu pracuje homeopatie?

 

Homeopatie je metoda založená na podrobné znalosti mnoha různých substancí a jejich působení v organismu. Pracuje na takzvaný principu podobnosti - léčení podobného podobným. To znamená, že vezmeme nějakou látku a mnohonásobně ji zředíme, takže v konečném produktu zůstane jen informace o původní látce, není tam přítomno již nic materiálního. A tato informace dokáže vyléčit právě ty projevy, které původní látka v neředěném stavu vyvolává.
To umožňuje používat i mnohé prudké jedy, které ve zředěné homeopatické podobě patří k velice často používaným a účinným homeopatikům. Například arzén je v původní podobě nesmírně jedovatá látka, při otravě dochází ke zvracení, průjmu, poškození jater a ledvin. Ale ve zředěné, homeopatické podobě dokáže právě tyto potíže léčit. Homeopatie umožňuje přistupovat k léčbě každého pacienta individuálně, proto na stejné onemocnění dostanou často různí lidé odlišná homeopatika.

 

Doslechla jsem se, že homeopatika zabírají i na psychické poruchy jako je deprese a podobně, je to pravda?

 

Ano, je to pravda. Například při léčbě depresí, panických poruch a fóbií bývají velice účinná, často stačí jako samostatná terapie. Podstatně složitější je léčba těžších psychiatrických poruch, třeba schizofrenie. I u takto vážných psychiatrických nemocí je homeopatická léčba možná, většinou neumožní úplné vyléčení, ale výrazně zvyšuje kvalitu života. Bývá vždy dlouhodobá a nutná je spolupráce s psychiatrem, ideální variantou je v těchto případech psychiatr?homeopat.


Máte ze své praxe zkušenost s psychickými poruchami a homeopatiky?

 

Úspěšně používám homeopatika u depresivních poruch, u různých forem strachů a úzkostí, lehčích forem obsedantně kompulsivních poruch.


Jak rychle léky zabírají?

 

To je velice individuální. Záleží jednak na onemocnění, délce jeho trvání a vyvolávající příčině, jednak na konkrétním člověku. Nejrychleji zabírají u reaktivních potíží, například neustupujícím smutku po úmrtí někoho blízkého nebo třeba u dětí při psychických potížích po narození sourozence ? u některých se rozvíjí apatie, depresivní poruchy nebo naopak agresivita. Obecně při krátkém trvání a zvláště u dětí může být účinek znatelný během několika týdnů, u dlouhotrvajících poruch se objevuje první zlepšení většinou až po několika měsících. Ale je to vždy nepředpověditelné, zažila jsem nemocné, kteří se uzdravili nečekaně rychle a jiné, kde bylo potřeba vystřídat několik homeopatik, než se dosáhlo kýženého účinku.

Je nutné při léčbě dělat navíc něco speciálního - například změnit životosprávu?

 

Nutné to není, jen je vhodné nepřehánět to s konzumací mentolu, respektive máty. Tradičně se uvádí, že je zakázán, doporučuje se používat třeba speciální zubní pasty bez mentolu. Ale dle mých dlouhodobých zkušeností homeopatika fungují, i když se to nedodržuje. Ale je nutná změna náhledu na nemoc. Nestačí jen vycucat kouzelnou kuličku, která zázračně uzdravuje, bez toho, aby člověk změnil přístup k životu. Ale i v tomto je krása a síla homeopatie ? vzhledem k tomu, že je to informační medicína, dokáže často pozvolna měnit náhled na různé situace.

Mohou homeopatická antidepresiva užívat i lidé, kteří už užívají klasická antidepresiva, jaký je pak postup?

 

Možné to je, je ale třeba počítat s delší dobou léčby. Napřed se homeopatika užívají souběžně s klasickými antidepresivy, které je při zlepšování časem možné vysadit ? to by se mělo dít ve spolupráci s psychiatrem.


Kromě homeopatie se zabýváte i hypnózou, myslíte, že je to dobré spojení při léčbě lidí, kteří trpí duševními chorobami?

 

U lehčích potíží to považuji za dobrou kombinaci, která může podstatně urychlit léčbu. Při hypnóze se člověk dostává ke svému podvědomí a může odhalit leckdy nečekanou pečlivě ukrytou příčinu onemocnění. Ale při užívání klasických antidepresiv bývá někdy obtížné se do hypnózy dostat ? vyžaduje to větší počet sezení. Vynikající efekt bývá u různých fobií, úzkostí a lehčích depresí. Ale těžší formy psychiatrických onemocnění se považují za kontraindikaci hypnózy.


 

Ať už máte s homeopatií zkušenosti, důvěřujete jí, nebo si ji teprve oťukáváte, je rozhodně zajímavé vědět, že se nám kromě klasických léčiv nabízí i jiná varianta, která má prokazatelné výsledky. Další informace o doktorce Bartůškové můžete najít na jejím webu www.mudrbartuskova.cz.


Zdroj:
Tereza Lindauerová pro Žena.cz