Kdo je lékař?


Možná se i k vám dostala Deklarace lékařů k nátlaku na očkování, někteří jste ji třeba i podepsali jako signatáři - podporovatelé.

Dokonce se jí dostalo prostoru i v médiích, ovšem ta neopomněla zdůraznit, že část lékařů, která ji podepsala, se věnuje nějaké formě celostní medicíny. A to je dle oficiální medicíny veliké, převeliké mínus a asi jsou tedy tyto podpisy méně hodnotné. Ale proč? Všichni celostní lékaři vystudovali lékařskou fakultu, naprostá většina má atestaci a kratší či delší praxi v oboru.

Také jsem ji podepsala jako lékařka, titul mám a ač na něm nijak nelpím, zadarmo jsem ho nedostala. Ve zdravotnictví jsem pracovala 18 let. Ovšem po výrocích prezidenta komory dr. Kubka vlastně nevím, zda lékařka ještě jsem???

Jeho vyjádření v CNN Prima News bylo:  "Lékaři, kteří jsou proti očkování, by nejlépe udělali, kdyby z komory vystoupili, když s ní nesouhlasí. Nemohli by pak poškozovat své pacienty. To by bylo asi nejelegantnější řešení. Jedna alternativní kolegyně tohle učinila, teď je léčitelkou a nemůže se vydávat za doktorku," řekl.

VYDÁVAT ZA DOKTORKU? TO JAKO VÁŽNĚ?

VÁŽNĚ SI TENTO PÁN MYSLÍ, ŽE DOKTOREM SE ČLOVĚK STÁVÁ ČLENSTVÍM V KOMOŘE?

Ano, aby mohl provozovat lékařskou praxi, musí být ze zákona v komoře. Ale to, že v ní není, neznamená, že doktorem není.

Titul MUDr. (medicinae universae doctor)  se získá vystudováním lékařské fakulty. Jestli se stane skutečně lékařem nebo jen opravářem nemocných těl, pak závisí na jeho dalším vývoji. Že má někdo razítko a je povinně členem komory, podle mě opravdu nestačí. Lékařem je ten, kdo má nejen lékařské vzdělání, které doplňuje sebevzděláváním celý život, ale zároveň skutečně nemocnému pomáhá dle svých nejlepších schopností. I kdyby to bylo jen a pouze prostředky, které má k dipozici klasická medicína, která neuzdravuje, ale udržuje nemoc v přijatelném stavu. Pro většinu lidí je to dostačující, protože přijali obecné přesvědčení, že to tak je a ani netuší, že by to tak být nemuselo. Stačí jim, že je jejich život díky lékům co nejméně omezován. A je to tak v pořádku pro ně i jejich lékaře. Ale i tak by se lékař neměl omezovat na předepsání receptu, ale na skutečné poznání nemocného v souvislostech celého jeho života. Pak teprve je lékařem. Nebo to tak aspoň vnímám já.

Další výrok dr. Kubka: „Pokud někdo bojuje proti očkování a je lékař, tak je to samozřejmě tmářství,“ prohlásil. Část těchto lékařů považuje za „alternativní“, kteří se sami propagují. „O to víc lidí k nim chodí a oni je mohou zkasírovat,“ pravil a připustil, že bylo chybou, že se alternativní medicína nekontrolovala.

Takže klasičtí lékaři pracují zadarmo, z čirého altruismu?

Opravdu ne, vzhledem k tomu, že jsem sedm let pracovala jako soukromá dětská lékařka, to velice dobře vím. Takový příjem, který jsem tehdy měla, už nikdy v životě mít nebudu. Přesto jsem bezpečnou náruč zdravotnictví opustila, abych mohla pracovat dle svého nejlepšího přesvědčení. Abych dle svých možností pomáhala lidem vracet zdraví a ne jen kontrolovat nemoc.

Vysvědčením lékaře není to, že si udržuje pacienta v závislosti na sobě, ale to, že se k němu  původně nemocní přestanou vracet – ne proto, že by jim nepomohl, ale proto, že už ho nepotřebují. A také to, že ho doporučují dál, svým přátelům, rodině, náhodným známým.

"Ukázaná platí" zde funguje spolehlivě. Kdybych nikomu nepomohla, neuživila bych se.

Kolik lékařů v systému by to dokázalo, pokud by byli odkázáni na přímou platbu od nemocných?  

Netvrdím, že pomůžu každému, to není ani možné, léčení je vždy interakce mezi lékařem či léčitelem a nemocným. Každý nemocný si musí najít toho, který je pro něj ten pravý, kdo ho dokáže nasměrovat na tu jeho jedinečnou správnou cestu. Konečný cíl je zdraví, ale cest k němu je mnoho. Žádný terapeut nemá patent na to, že právě ta jeho metoda je jediná zaručeně pravá, každému pomůže něco jiného.  

A víte, co je nejhorší? Představitelům komory vadí mnohem více lékaři, kteří nahlédli na omezené možnosti medicíny a rozšířili své znalosti ku prospěchu nemocných o některý ze směrů „alternativní“ medicíny, než naprostí laici, kteří se léčení věnují bez jakýchokoliv medicínských znalostí. Čímž proti nim obecně nic nemám, znám laiky – léčitele, kteří mají dar od Boha a prostě umí. Nebo ty, kteří svému „alternativnímu“ vzdělání věnovali mnohem více času než mnohý lékař a neuvěřitelně pomáhají. Jen je lze těžko rozeznat od „Poradny Dařbuján“, kdy si někdo přečte jednu knihu, navštíví jeden kurz a začne „léčit“. Pokud má charisma, může být do určité míry i úspěšný.

Představitelé komory by tedy mohli být rádi, že nemocní, kteří dle nich ze zoufalství sedli na lep šarlatánům, jsou aspoň v rukách těch, kdo vzdělání mají, znají tedy možná rizika zanedbání péče a dokáží využívat i možností moderní medicíny a nerozpakují se je v případě potřeby doporučit.
Místo toho jsou jim tito lékaři mnohem větším trnem v oku než skuteční šarlatáni. Inu odpadlíci od Církve svaté lékařské, jak ji nazval tuším dr. Hnízdil. Ostatně hereze byla v očích církve vždy tím největším zločinem.

Za lékařku se stále považuji, dr. Kubkovi navzdory. Tím, že jsem se odchýlila od nalinkovaných postupů, jsem se nevzdala všech znalostí, které jsem nabyla v klasické medicíně a stále z nich čerpám a používám je dohromady s celostními postupy ku prospěchu potřebných.

Navíc nikoho neléčím, vzhledem k tomu, že neprovozuji registrované zdravotnické zařízení, neposkytuji ani  zdravotní služby. Poskytuji konzultace ohledně všech stránek životního stylu, tak, aby si každý mohl najít cestu ke svému zdraví sám.

Takže z hlediska komory asi opravdová lékařka nejsem a mé názory
vůbec nemusíte brát vážně.

Jen si tak tady píšu, co se mi honí hlavou, když nemůžu v noci spát. Zděšením nad výroky někoho, kdo by měl reprezentovat zájmy všech lékařů.

S vírou, že jednou (snad brzy) bude líp...

Helena