O kašli

 
Tento příspěvek je věnován kašli, protože u dětí je další z častých důvodů, pro který rodiče vyhledávají lékaře. V převážné většině se jedná o kašel akutní, v rámci respirační infekce. Tady je situace celkem jasná, obtíže postupně odezní.  Problém ovšem nastává, pokud kašel přetrvává nepřiměřeně dlouho – týdny až měsíce - nebo se opakovaně vrací. V tomto okamžiku se začíná naprostá většina rodičů dožadovat různých vyšetření (ORL, alergologie, plicní...). Je samozřejmě správné vyloučit možnou organickou příčinu tohoto stavu, ale dle mých zkušeností se jasná příčina nenajde téměř nikdy. Většina dětí pak skončí buď na ORL, kde indikují odstranění nosní mandle nebo na alergologii zkusmo „zaléčena“ různými přípravky – antihistaminiky (Aerius, Zyrtec apod.), inhalačními kortikosteroidy nebo antileukotrieny (Singulair, Monkasta apod.). U většiny dětí kašel pak sice vymizí nebo se aspoň zmírní – ale za cenu často mnohaletého užívání i více druhů léků. U části dětí tato léčba kašel sice „odstraní“, ale objeví se potíže jiné – různé tiky, pomočování, poruchy chování. A právě tímto typem kašle se zde budu zabývat.

Málokdo z rodičů je schopen a ochoten si připustit, že příčina bývá někde jinde… Jak píše Ruediger Dahlke v knize „Nemoc jako řeč dětské duše“:

„Čím menší jsou děti, tím zřetelněji jsou zrcadlem svých rodičů a rodinné situace. Tento fakt se nepřijímá vždy snadno a neměli bychom jej chápat v souvislosti s vinou, nýbrž výlučně ve smyslu zodpovědnosti. Jde o to, abychom nalezli odpovídající odpovědi na příslušné otázky.“

Je důležité si uvědomit, že kašel není nemoc sama o sobě, ale jen příznak, který může mít více příčin a úkolem pacienta či jeho rodičů a doprovázejícího terapeuta je najít tu pravou.

Dle Jiřího Janči souvisí nemoci dýchacích cest vždy s poruchou látkové výměny a pravou příčinou je narušená činnost slinivky… Ta totiž zodpovídá za zdravý stav všech sliznic. Při dýchacích problémech je proto velice vhodná (spíše nutná) dieta, která umožní slinivce znormalizovat její funkci. Pro většinu lidí bude ovšem obtížné ji dodržovat – měly by se vynechat všechny živočišné tuky, mléčné výrobky, cukr, bílá mouka, omezit maso – zcela vynechat hovězí, nejvhodnější jsou ryby a králík. Vhodné je také jemně masírovat reflexní plošky slinivky na chodidlech a přidat bylinky – lékořici a vlaštovičník.

V psychosomatické rovině symbolizuje slinivka radost ze života a lásku. Takže tímto směrem je vhodné u déletrvajících kašlů pátrat. Ale i u akutních se můžeme pocvičit a položit sami sobě otázku: „Prožívám já či moje dítě v životě dost radosti a lásky?“

Často se chronický či recidivující kašel objevuje u lidí, kteří jsou zakřiknutí, neumí si přímo říct o to, co potřebují nebo se projevit. Klasická situace – někdo přijde do prázdné čekárny. Pokud nemá odvahu zaklepat, co udělá? Pokašlává, aby na sebe upozornil. Znám to ještě ze své pediatrické praxe – častokrát rodiče s nemocným dítětem v prázdné čekárně vyčkávali, kdy sestřička vyjde a místo aby rovnou zaklepali, jen sem tam zakašlali. Jedna maminka tam takto dokonce čekala s dusícím se dítětem s akutním astmatickým záchvatem...  Kde se bere ta obava upozornit na sebe? Jaký to rozdíl proti nejednomu sebevědomému dospívajícímu, který razantně bušil do dveří, protože zaspal, tak ať mu dáme razítko do omluvného listu, ať nemá pozdní příchod... Ti samí jen výjimečně přišli, že jsou nemocní.

Ač je široce rozšířena představa, že silný nebo chronický kašel má příčinu „na průduškách“, u dětí leží problém většinou výše – zadní rýma v nose, zvětšená nosní mandle, záněty dutin... Nejhůře pro okolí zní kašel z průdušnice či hrtanu, který má v akutním stavu v naprosté většině příčinu virovou a nemá smysl ho tedy léčit  ATB, což se naneštěstí často děje. Velice často tento druh kašle přivede rodiče s dítětem k lékaři v domnění, že když takhle kašle, že musí mít určitě zápal plic a symptomatická terapie je leckdy neuspokojí. Pokud jim praktický dětský lékař ATB nepředepíše, často si pro ně ještě ten samý den dojdou na pohotovost...

Pojďme se krátce podívat po psychosomatických souvislostech. Je potřeba si uvědomit, že nejde o výkladový slovník, za jednou diagnózou může být více příčin, proto je dobré to brát spíše jako inspiraci k zamyšlení. Na fyzické úrovni může být „příčinou“ kašle zvětšená nosní mandle, zánět hrtanu, průdušek a plic nebo astma. Nebudu rozebírat příčiny další – např. vdechnuté cizí těleso nebo kašel způsobený onemocněním srdce.

Zvětšená adenoidní vegetace neboli nosní mandle může signalizovat neshody a spory v rodině, neschopnost rodičů se shodnout v nějakých společných otázkách – ve vztahu, úzké ale i v širší rodině… 
Zvětšenou ji mohou mít děti přetížené mnoha podněty, Dahlke píše, že je známé, že děti ve waldorfských školách, kterým je dopřáno jejich tempo, tímto problémem většinou netrpí… Náchylné ke zvětšení mandle jsou zvláště ty děti, které potřebují na vše dostatek času, útulné stálé hnízdečko, učit se jedno po druhém, které se nechtějí osamostatňovat, drží se rády matky za sukni. Je dobré jim to dopřát, pokud to není nutné, netlačit na brzký nástup do školky, ale zároveň je třeba jemně podporovat jejich duševní růst, zvídavost, schopnost odloučit se od matky… Může to být ale způsobeno i nezdravou závislostí matky na dítěti, kdy se dítě stane jejím jediným „světem“ - pak je potřeba podpořit i ochotu matky odloučit se od dítěte, dopřát mu jeho vlastní rozvoj a nestát mu pořád za zády. Obě strany v tom může podpořit Bachova esence Red chestnut, pomáhá uvolnit vazby, když na toto uvolnění nastal čas.

Laryngitidy se často objevují u dětí, které nikdo skutečně neposlouchá, nechce slyšet jejich názory, přání, trápení nebo na ně v denní rutině není dost času... Když jejich hlasu není věnována pozornost ve dne, tak se drásavým kašlem přihlásí v noci. V noci, kdy je všude ticho, se už dítě přeslechnout nedá. A najednou mají rodiče čas prožívat s dítětem jeho „boj o vzduch“. Také může značit nějaký strach  - ne nadarmo je jedním z léků laryngitid Aconitum – obrovský lék hrůzy.

Bronchitida neboli zánět průdušek odráží nevyjádřený hněv a nespokojenost. Pokud se vrací, měla by nás vést k tomu, naučit se projevovat své emoce, vyslovovat nahlas, co si myslíme. Jinak nastupuje kašel namísto vyjádření, jak už jsem psala výše. Může také odhalovat chronické konflikty rodičů – ve chvíli, kdy je dítě nemocné, není čas na spory a tím dítě zklidní situaci.  Děti také opakovanými záněty průdušek mohou upoutávat věčně zaměstnanou matku – více si jich všímá a „nutné“ práce jdou stranou… Jindy mohou, zvláště hodně malé děti, jen zrcadlit matčinu nespokojenost, kdy se doma doslova dusí – sice je na dovolené, ale často je to 24/7/365 – dle jednoho výzkumu se mateřská „dovolená“ řadí na druhé místo v kategorii psychicky náročných zaměstnání, hned za letecké dispečery. I zde platí – je potřeba se naučit své emoce projevit, ba si je často vůbec přiznat a hledat řešení – aby nám je nemusely zrcadlit naše děti...

Plíce symbolizují schopnost brát a dávat, schopnost dýchat naplno, žít naplněným životem. Zápal plic pak značí návrat ke kořenům, nitroděložnímu životu, kdy je v plicích tekutina. Zápalu plic vždy předchází zážitek chladu, často jen citového. Horečka, která vznikne, pak dodá teplo. Onemocnět mohou lidé, kteří jsou příliš orientováni ven, snaží se naplnit potřeby ostatních, místo aby vyhověli potřebám své duše. Pokud je pak okolí zklame, náseduje regrese, někdy právě až do bezpečí pomyslného matčina lůna – tam už nemohou, tak aspoň tekutina v plicích symbolizuje tento návrat.

Astma může být potlačený vzlykot, často bývá původem konflikt z dětství, nejčastěji s matkou. Ale také se vyskytuje u lidí se strachem ze života, bývají často už v dětském věku přehnaně svědomití. Dle čínské medicíny je hlavním důvodem neprožitý smutek.

U dětí bývá příčinou většinou dusné prostředí, ve kterém žijí a které jim nedává prostor pořádně se nadechnout. Může to být hyperprotektivní péče úzkostných rodičů nebo naopak potlačování osobnosti dítěte rodiči příliš dominantními, pocit odstrčení např. při narození mladšího sourozence nebo dítě zjistí, že když kašle, zajistí si pozornost.  „Je to přání zařvat na celý svět a být slyšen“, něco co v běžném životě dítě nedokáže a svými pocity se dusí…

Homeopatika dokáží kašel často vyléčit poměrně rychle, ale ke skutečné léčbě je potřeba zjistit, co konkrétně u něj kašel spustilo – jinak se potíže vrátí či projeví jinak.

Většinou nejjednodušší je léčba kašle jako projevu smutku, ať už v důsledku sourozenecké žárlivosti nebo třeba při odloučení od rodičů či jiném trápení. Náročnější je to v případě, že děti pod tlakem okolí, ať rodinného nebo třeba problémů v kolektivu, začnou somatizovat – zjistí, že díky nemoci se mohou něčemu vyhnout. Kromě kašle jsou pediatrickým evergreenem např. bolesti břicha. Většinou to bývají děti křehčí, poddajné, které se nevzepřou tlaku, neřeknou, že např. školku opravdu nesnáší, protože nechtějí rodičům přidělávat starosti, ale projeví se právě kašlem. Je potřeba si uvědomit, že je to reakce podvědomá, kašel je skutečný, nepředstíraný. Nejhorší situace je, když kašel je způsobován úzkostí rodičů. A právě tyto děti bývají nejčastěji vyšetřovány a zbytečně léčeny, mezi nimi bývá nejvíce astmatiků. Bývá příznačné, že když se dítě dostane z dosahu rodičů, náhle přestává kašlat…

Pár případů úspěšné léčby:

Padesátiletá žena delší dobu vyšetřována a neúspěšně léčena pro kašel. Jen se jí nikdo nezeptal, co se jí děje v životě – v době začátku potíží se u jejího bratra dostavila recidiva karcinomu konečníku, prognóza byla velice nepříznivá. V té době se u ní objevil kašel, spíše pokuckávání, pouze ve dne, měla pocit tlaku na hrdle, knedlíku v krku. Tyto projevy ustoupily po homeopatiku Ignatia.

Tříletá holčička, která trpěla recidivujícím suchým dráždivým kašlem při virózách, v záchvatech, při jinak dobrém klinickém stavu. Nejlépe reagovala, když byla rozptýlena něčím jiným a hlavně pokud byla odvedena pozornost její matky, v těchto případech přestávala kašlat téměř okamžitě. Kašel zlepšovala rovněž Ignatia 15 CH, lépe by bylo léčit matku, ale ta nechtěla.

Čtyřletý chlapec, kterému se ve 2 letech narodil bratr, od té doby trpěl neustále kašlem, převážně kolem půlnoci. Po nasazení konstitučního homeopatika a doporučení matce věnovat během dne aspoň chvíli pouze jemu, bez přítomnosti bratra, kašel ustal během týdne.

Devítiletá holčička byla odeslána na alergologii pro 3 měsíce trvající kašel. Matka s ní přišla napřed ke mně a v ordinaci jsme se dobraly k tomu, že kašel začal po zradě nejlepší kamarádky. Nasazení Natria muriatica vyléčilo kašel za krátkou dobu.

Jedenáctiletý chlapec s astmatem a velice úzkostnou maminkou. Při rozhovoru o psychosomatických souvislostech se maminka zarazila a pak mi sdělila, že než se syn narodil, měl těžké dýchací problémy jejich pes, dokonce veterinář navrhoval jeho uspání. Po narození syna se pes zázračně uzdravil – nadměrná péče se přesunula na dítě a pes se konečně volně nadechl.

Dvanáctiletá slečna, které začaly astmatické potíže poté, co otec začal pracovat v zahraničí a jezdil domů jen každý druhý víkend. Po podání Natria muriatica, velkého léku smutku, potíže odezněly během měsíce.

Čtyřletý chlapeček, který prodělal těžkou laryngitidu s následnou hospitalizací. Matka se o něj bojí, až panicky, všechno řeší. I on má strach z nemocí, je na sebe opatrný nepřiměřeně věku, hlídá se, ať na něj nefouká. Pomohlo Arsenicum album podávané jemu i matce.

Z výše uvedeného vyplývá, že ideální léčbou je kombinace psychosomatického přístupu s homeopatií. Vzhledem k tomu, že příčina bývá většinou v rodinných či jiných vztazích, základem by mělo být odkrytí problému a příslušná změna všech zúčastněných. Homeopatie může tento proces značně usnadnit. Pokud nemocný (či jeho okolí) toto není schopen akceptovat, samotná homeopatie dokáže většinou kašel odstranit pouze na přechodnou dobu nebo ho jen zmírnit. Ale i toto malé zlepšení se může stát výchozím bodem pro změnu náhledu a tím definitivní vyléčení.

Krásné léto všem :)