Tradiční čínská medicína - prezident ČLK MUDr. Milan Kubek má jasno

 
Asi je všeobecně známo, že Česká lékařská komora zásadně nepodporuje alternativní medicínu, ba naopak. Proto mě nemohlo překvapit prohlášení jejího předsedy, které bylo otištěno v jejím časopise Tempus medicorum 3/2017. Je součástí článku s názvem „Léčitele a šamany komora nepodporuje“, který byl převzatý z rozhovoru pro magazín HOSPITALin a který Tempus medicorum převzal. Protože nečlenové komory se k tomuto časopisu těžko dostanou, dovolím si příslušnou část reprodukovat, aby si mohli i nečlenové komory udělat obrázek o názorech představitele naší oficiální medicíny. Připadá mi totiž smutné, či spíše tristní, že v 21. století se prezident komory, který by měl být prezidentem všech lékařů (tedy i těch, kteří se alternativní medicíně věnují), dokáže vyjadřovat takto „fundovaně“ k tématu, o kterém sám přiznává, že znalosti o něm pochází z prohlížení obchůdků na Tchaj-wanu.

Dotaz redaktora: Studoval jste někdy výsledky a úroveň TCM vyučované na univerzitách v Číně? Jste přesvědčen, že se po tisíce let praktici a lékaři mýlí nebo záměrně šíří bludy?

Odpověď: "Když jsem byl před rokem na Tchaj-wanu, prohlédl jsem si obchůdky se vším možným i nepředstavitelným sušeným svinstvem, které turistům za hříšné peníze jako atrakci vnucovali obchodníci na Dihua Street. Na druhé straně jsem měl možnost navštívit špičkově vybavenou nemocnici na úrovni FN Motol, ve které vzdělaní lékaři dělají seriózní medicínu. Čínské léčitelství, tak jak bylo po zdecimování lékařů a ostatní inteligence řáděním Mao Ce-tungových komunistů v rámci tzv. kulturní revoluce před půl stoletím prezentováno jako náhrada místo medicíny, je tak jako ostatní léčitelské metody směsí empirických poznatků a naprostých nesmyslů odporujících přírodním zákonům. Jsou to, jak vy říkáte, bludy".

Pro zajímavost uvádím, že to není jediná „perla“ v tomto časopise. Před několika lety bylo v jednom čísle věnováno mnoho prostoru hanobení alternativní medicíny. Bohužel jsem ho vyhodila, takže nemohu citovat, ale co mě tehdy naprosto uchvátilo, bylo zařazení hypnózy mezi metody typu numerologie či astrologie (čímž tyto metody v žádném případě nepovažuji za nesmyslné). Jde o to, že hypnóza se vyučuje i na lékařských fakultách v rámci postgraduálního studia.

Ráda bych se dožila chvíle, kdy tzv. alternativní metody přestanou být představiteli naší oficiální medicíny vysmívané, aniž by se je aspoň snažili napřed poznat. Možná by pak dopadli jako před mnoha lety Mahindra Iar Sarkar, viceprezident Britské lékařské společnosti v Indii. Zájemci si to mohou poslechnout zde (jsou tam i české titulky).